Werkwijze van de Inspire Therapie

Werkwijze van de Inspire Therapie

De Inspire Therapie is speciaal ontwikkeld voor patiënten met obstructief slaapapneu die geen of onvoldoende baat hebben bij gewone behandelmethoden, zoals CPAP-therapie.

Eindelijk weer doorslapen – ook zonder masker

Bij matig tot ernstig obstructief slaapapneu geldt behandeling met een CPAP-apparaat als standaardtherapie, maar niet alle patiënten kunnen effectief gebruikmaken van deze behandelvorm.

De Inspire Therapie biedt een doeltreffend alternatief voor patiënten bij wie CPAP-therapie en andere behandelingsmogelijkheden geen effect hebben. Bij deze innovatieve therapievorm worden de nachtelijke ademstops duidelijk verminderd – en dat helemaal zonder CPAP-masker. De behandeling wordt door verschillende Nederlandse wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten (waaronder KNO en Longartsen) aangeraden als tweedelijns therapie.1 Het Zorginstituut Nederland heeft in 2017 de minister van Volksgezondheid geadviseerd de Inspire Therapie onder voorwaarden en met in achtneming van waarborgen van de KNO vereniging, in het basispakket op te nemen.

De effectiviteit van de Inspire Therapie is in diverse studies aangetoond.

Zo werkt de Inspire Therapie

De tongzenuw (nervus hypoglossus) is verantwoordelijk voor het naar voor- en achter bewegen van de tong. Bij de Inspire Therapie wordt deze zenuw tijdens de slaap gericht gestimuleerd via een elektrode, zodat de tongspieren worden gestimuleerd om naar voren te bewegen en wordt voorkomen dat de tong naar achteren zakt en de luchtweg blokkeert.

Deze vorm van behandeling wordt ook wel stimulatie van de bovenste luchtweg genoemd. Door het stimuleren van de tongzenuw wordt voorkomen dat de tong tijdens de slaap niet naar achteren zakt en daardoor de luchtweg niet meer kan afsluiten. De lucht kan ongehinderd de longen instromen en ademstops en symptomen van obstructief slaapapneu worden tot een minimum beperkt.

Het Inspire Therapie systeem bestaat uit een compacte ademhalingssensor en een stimulatie-elektrode, die door een kleine generator worden aangestuurd. Het systeem meet continu het ademritme van de patiënt tijdens de slaap en past zich aan de natuurlijke ademfrequentie aan. Met een kleine afstandsbediening wordt het Inspire-systeem met een druk op de knop voor het naar bed gaan ingeschakeld en 's morgens na het wakker worden weer uitgeschakeld. De geschiktheid van de patiënt voor deze nieuwe therapievorm wordt tijdens slaaponderzoeken door een arts beoordeeld.

Effectiviteit van de Inspire Therapie

De Inspire Therapie is een wetenschappelijk bewezen behandelmethode voor obstructief slaapapneu. Om de veiligheid, effectiviteit en duurzaamheid van de Inspire Therapie aan te tonen, is in Europa en de Verenigde Staten een groots opgezette studie gedaan. De resultaten van deze studie bewijzen dat Inspire Therapie duurzaam effectief is:

  • De tongzenuwstimulator reduceert nachtelijke ademstops met 78%.2
     
  • De kwaliteit van leven en de dagelijkse activiteiten van patiënten verbeteren aantoonbaar.2
     
  • Bovendien rapporteert 85% van de bedpartners geen of nog maar licht snurken.2
     
  • Hoge therapietrouw: 81% van de patiënten maakt consequent ieder nacht gebruik van het Inspire Therapie systeem.2

1 Richtlijn Slaapapneu bij volwassenen (01-06-2018)

2 Strollo Jr, Patrick J., et al. "Upper-airway stimulation for obstructive sleep apnea." New England Journal of Medicine 370.2 (2014): 139-149.

Arts en patiënt in gesprek;

Ben ik geschikt voor de therapie?

Niet iedere patiënt voldoet aan de voorwaarden voor een behandeling met de Inspire Therapie. Ontdek hier of u geschikt bent voor het alternatief voor een CPAP-masker.

Kaart van DACH

Inspire behandelcentra in Nederland en België

Vind een behandelcentrum bij u in de buurt en laat u adviseren over Inspire Therapie bij obstructieve slaapapneu.

 

Behandelingsverloop van de Inspire Therapie

Behandelingsverloop van de Inspire Therapie

U bent geschikt voor de Inspire Therapie? Hier leest u hoe de Inspire Therapie vanaf uw eerste bezoek aan de arts tot aan de operatie verloopt en waar u een kliniek kunt vinden.