Therapie van obstructief slaapapneu

Therapie van obstructief slaapapneu

Obstructief slaapapneu is een aandoening die serieus moet worden genomen. Met de juiste therapie kan de nachtelijke ademhalingsstoornis effectief behandeld worden. De Inspire Therapie (tongzenuwstimulatie) biedt een alternatief voor patiënten bij wie de standaardbehandeling onvoldoende effectief is of slecht wordt verdragen.

Behandeling van lichte tot matige slaapapneu

De keuze van de behandelmethode wordt gemaakt door medisch experts en is gebaseerd op de anatomische omstandigheden bij de patiënt en op de ernst van de obstructief slaapapneu. De geschiktheid van de patiënt voor de betreffende therapieoptie wordt vastgesteld tijdens een uitgebreid slaapgeneeskundig onderzoek.

Bij een lichte vorm van obstructief slaapapneu kan een aanpassing van de leefwijze al tot duidelijke verbeteringen leiden. Daartoe behoren:

 • Gewichtsafname door een uitgebalanceerde voeding en lichaamsbeweging
  Vooral in de halsregio kan een hoog gehalte lichaamsvet het ontstaan van obstructief slaapapneu bevorderen. Door een verandering van voeding en regelmatige lichaamsbeweging kan het gehalte lichaamsvet duidelijk worden teruggebracht.
   
 • Alcoholconsumptie verminderen.
  Door verhoogde alcoholconsumptie voor het slapengaan kunnen de spieren van de bovenste luchtwegen meer gaan ontspannen waardoor ze sneller kunnen samenvallen.
   
 • Verandering van slaappositie.
  Ook slapen in rugligging kan het risico op obstructief slaapapneu verhogen. Voor mensen bij wie dat het geval is, kan een zogenaamde positietrainer therapie, d.m.v. een speciale band om het middel, een oplossing bieden en ademstops tot een minimum worden beperkt. Daarnaast kan een snurkbeugel de symptomen van licht tot matig obstructief slaapapneu verminderen. De beugel voorkomt dat de onderkaak naar achteren valt tijdens de slaap. Hierdoor blijft de luchtweg open.

Behandeling van matige tot ernstige slaapapneu

Als de obstructieve slaapapneu in een te ver gevorderd stadium is, dan is een aangepaste leefwijze of een snurkbeugel niet meer voldoende. In zo'n geval biedt een behandeling met een beademingsmasker, een chirurgische ingreep of tongzenuwstimulatie meer kans op succes.

 • Het beademingsmasker
  De standaardbehandeling van obstructief slaapapneu, vindt plaats door middel van de zogenaamde Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)-therapie. Daarbij wordt door middel van een strak aansluitend masker tijdens de slaap een constante overdruk in de bovenste luchtweg gecreëerd, die voorkomt dat de luchtweg dichtvalt en zo ademstops kan vermijden. Deze methode gaat echter vaak gepaard met ongewenste bijwerkingen zoals hoofdpijn en een droge mond. Veel patiënten dragen het masker in hun slaap niet het aantal uren dat door de arts wordt voorgeschreven. Ze ervaren het apparaat vaak als irriterend en onplezierig. Het succes van de therapie wordt hierdoor duidelijk gereduceerd.
   
 • Chirurgische ingreep
  Bij matig tot ernstig obstructief slaapapneu kan een chirurgische ingreep uitkomst bieden indien conservatieve therapie, zoals CPAP, heeft gefaald. Daarbij worden bepaalde weefselstructuren uit de luchtwegen van de patiënt verwijderd of wordt de botstructuur van de kaak aangepast, om zo de luchtwegen open te houden. Artsen staan echter kritisch tegenover het effect van een chirurgische ingreep.